Chính sách bảo mật tại Điện máy tổng hợp miền Nam

Tại Điện máy tổng hợp miền Nam chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách bảo mật được thiết kế để giữ cho thông tin cá nhân của bạn an toàn và bảo mật khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn nếu bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân là để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  1. Xử lý và giao hàng đơn hàng mà bạn đã đặt.
  2. Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  3. Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải quyết các yêu cầu của bạn.
  4. Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi chúng tôi được yêu cầu hoặc pháp luật yêu cầu.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba, ví dụ như các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn chuyển tới các trang web bên thứ ba, bạn nên xem xét và đọc chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web và có hiệu lực ngay khi được công bố. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật này định kỳ để nắm bắt các thay đổi.

Chính sách bảo mật tại Điện máy tổng hợp miền Nam đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và luôn nỗ lực để cung cấp một trải nghiệm mua sắm trực tuyến đáng tin cậy và an toàn cho khách hàng.